Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Nieuws > Bij de 4-mei-herdenking-2024

Bij de 4-mei-herdenking-2024

Bij de 4-mei-herdenking-2024

In 1942 was Marietje van Proosdij 19 jaar en eerstejaars student Engels aan de Vrije Universiteit (VU). Professor Coops, hoogleraar scheikunde aan de VU -en onder die dekmantel leider van verzetsactiviteiten- vroeg aan Marietje of zij opdrachten voor het verzet zou willen uitvoeren. Hij vroeg dit als vriend van Marietjes vader, Mr. Cornelis van Proodsdij, die advocaat en procureur was in Amsterdam. Zodoende wist Prof. Coops dat de Van Proosdij's te vertrouwen waren. Marietje stemde toe.

Opgenomen in collectie oorlogsverhalen  

In april 2024 vroeg Ardy Kuipers of haar moeders verhalen uit de Tweede Wereldoorlog op de website van de Stichting Oorlogsverhalen zouden kunnen worden gepubliceerd. Daaraan is graag gevolg gegeven, en wel ter gelegenheid van de 4-mei- herdenking-2024.
Voor de toekomst zal zo het moedige verzetswerk van Marietje van Proosdij voortleven in haar verhalen, die nu opgenomen en vindbaar zijn in de openbare en unieke digitale collectie van de Stichting Oorlogsverhalen.
Een collectie die voor een ieder gratis toegankelijk is en zal blijven: ook voor de generaties na ons.

Het bijzondere oorlogsverhaal van Marietje van Proosdij is hier >> te lezen.