Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Privacy

Privacy Verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de samenstelling van onze website.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Onze webprovider Websteen verschaft ons via Google Analytics slechts anonieme statistische gegevens over het gebruik van onze website.

Facebook en Twitter

Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knoppen bevatten codes die alleen een link geven naar de systemen van Facebook, waarop u zelf moet inloggen. Leest u de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft de mogelijkheid na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen:
Stichting Oorlogsverhalen
Postbus 26580
1202 JX Hilversum

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

.