Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Stichting

Stichting

Oral history

 • Ooggetuigenverslagen zijn belangrijk om oorlogssituaties te kunnen beoordelen en de gevolgen te kunnen herkennen en begrijpen. ‘Oral history’ is essentieel om de Nederlandse geschiedenis in relatie tot oorlog en vrede sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu voor huidige en komende generaties toegankelijk en inzichtelijk te maken.
 • Het vastleggen van persoonlijke verhalen over oorlog en vrede waar Nederlanders bij betrokken zijn, en de gevolgen daarvan tot in de volgende generaties, is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden om deze geschiedenissen te conserveren en openbaar te maken en houden.
 • Via persoonlijke verhalen krijgen we inzicht in wat de gevolgen kunnen zijn van propaganda, vrijheidsbeperking, onderdrukking, en vervolging vanwege ras, geloof, gender en politieke overtuiging .

Innovatief

 • Oorlogsverhalen zijn te vinden in de archieven van talloze historische organisaties, comités, stichtingen en verenigingen.
 • Een centrale voor iedereen toegankelijke digitale databank van persoonlijke getuigenissen over oorlog en de gevolgen daarvan, is er echter niet.
 • De Stichting Oorlogsverhalen heeft in deze lacune innovatief voorzien door het eerste digitale monument van ‘oral history’ in Nederland op te richten en voor een ieder gratis toegankelijk te maken via www.oorlogsverhalen.com en andere digitale media.

Journalistiek en onafhankelijk

 • De Stichting is onafhankelijk en hanteert in haar werkwijze en al haar uitingen de fundamentele principes van vrije, onafhankelijke en zorgvuldige journalistiek, die hun basis vinden in Artikel 7 van de Grondwet.

Middelen

 • De Stichting Oorlogsverhalen wil haar doelstellingen realiseren met financiële middelen verkregen uit donaties, sponsorships, schenkingen, legaten, subsidies, auteursrechten en ‘consultancy fees’.

ANBI-status

 • De Stichting Oorlogsverhalen heeft op 22 februari 2018 van de Belastingdienst de status van Culturele ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontvangen.
 • Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie op de donateurs-pagina >>

Gegevens over de stichting

 • De bestuursleden van de Stichting Oorlogsverhalen zijn onbezoldigd.
 • De Stichting Oorlogsverhalen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69830959.
 • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de stichting is 858030275.
 • Bankgegevens: ABNAMRO bank: IBAN  NL35 ABNA 0800 303 571 - BIC (swift) ABNANL2A

Stichting Oorlogsverhalen
info@oorlogsverhalen.com

035 - 737 02 88
06 - 513 571 95

Financieel Jaarverslag 

Het door de accountant opgemaakte meest recente financiële jaarverslag is hier >> in te zien