Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Stichting

Stichting

Oral history

Ooggetuigen verslagen zijn belangrijk om oorlogssituaties te kunnen beoordelen en de gevolgen te kunnen herkennen en begrijpen. ‘Oral history’ is essentieel om onze vaderlandse geschiedenis voor huidige en komende generaties toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het vastleggen van oorlogsverhalen is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden om deze geschiedenissen te conserveren en openbaar te maken en houden.

Digitaal oorlogsmonument

Oorlogsverhalen zijn te vinden in de archieven van talloze historische organisaties, comités, stichtingen en verenigingen. Een centrale voor iedereen toegankelijke digitale databank van Nederlandse oorlogsverhalen is er echter niet. De Stichting Oorlogsverhalen wil in deze lacune voorzien door de oprichting van het eerste digitale oorlogmonument in Nederland: www.oorlogsverhalen.com

Doelstelling

  • De Stichting Oorlogsverhalen stelt zich ten doel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland en haar overzeese gebiedsdelen en uit de periode daarna, waar Nederland betrokken was bij militaire conflicten, vast te leggen op video en/of op schrift, verteld door betrokkenen, die slachtoffer, (oog)getuige of nabestaande en ze te rubriceren en te ontsluiten voor het grote publiek.
  • Tevens wil de Stichting reeds eerder op schrift, film, geluidsband of video door derden of derden organisaties opgetekende oorlogsverhalen vindbaar en openbaar maken door middel van de digitale data bank www.oorlogsverhalen.com van de Stichting.

Middelen

De Stichting Oorlogsverhalen wil haar doelstellingen realiseren met financiële middelen verkregen uit donaties, sponsorships, schenkingen, legaten, subsidies, auteursrechten en ‘consultancy fees’.

Onafhankelijk

De Stichting hanteert in al haar uitingen journalisitieke en documentaire principes die hun basis vinden in Artikel 7 van de Grondwet en is daarmee volledig onafhankelijk. 


Gegevens over de stichting

  • De bestuursleden van de Stichting Oorlogsverhalen zijn onbezoldigd en ontvangen geen salaris of enige andere vergoeding voor hun werkzaamheden.
  • De Stichting Oorlogsverhalen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69830959.
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de stichting is 858030275.
  • Bankgegevens: ABNAMRO bank: IBAN  NL35 ABNA 0800 303 571 - BIC (swift) ABNANL2A
Stichting Oorlogsverhalen
Postbus 26580
1202 JX Hilversum

035 - 737 02 88
06 - 513 571 95

info@oorlogsverhalen.co


Financieel Jaarveslag 2017-2018

Het door de account opgemaakte Financieel Jaarverslag 2017-2018 is hier >> in te zien


Hoofdredactie & directie
 

                 Michiel Praal
Journalist, regisseur, cameraman,
tv-producent, format-ontwikkelaar.
Lees hier >> het oorlogsverhaal van zijn ouders.


Bestuur

Angelien Eijsink
Angelien Eijsink
Van 2003 - 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (defensie, veteranen en oorlogs­slacht­offers) en voor­zitter van de Vaste Kamer­commissie voor Defensie
Hans Hillen
Hans Hillen
Oud-minister van Defensie en oud-Lid Eerste en Tweede Kamer
Pia van der Molen
Pia van der Molen
Documen­tairemaakster, tv-producent, oud voorzitter Coma Vereniging Nederland
Ad van Baal
Ad van Baal
Voormalig Bevelhebber der Land­strijd­krachten en Inspec­teur Gene­raal der Strijd­krachten
Peter Steenmeijer
Peter Steenmeijer
Van 2001-2013 directeur Indo­nesië Oorlogs­graven­stichting