Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Nieuws > Oproep tot nieuwe vorm van herdenken

Oproep tot nieuwe vorm van herdenken

Oproep tot nieuwe vorm van herdenken

Bij de herdenking, op de Johannes Post Kazerne in Havelte, van de 3 noordelijke OVW-batajons , die vanaf 1946 door de toenmalige Nederlandse regering naar voormalig Nederlands-Indië waren gezonden om "orde en vrede" te herstellen, is opgeroepen tot een nieuwe vorm van herdenken.

De oproep is gedaan door Pia van der Molen van de Stichting Oorlogsverhalen. In de toespraak wordt aan de hand van het fotoalbum van haar vader, Pieter van der Molen, die van 1946 tot 1948 drieëndertig maanden in Nederlands-Indië diende, een beeld geschetst van de situatie onder andere tijdens de zogenaamde Politionele Acties en de kameraden die sneuvelden.
Van drie gesneuvelden uit het bataljon 1.1.R.I.van Pieter van der Molen zijn tijdens de plechtigheid afbeeldingen getoond.

Wij noemen hun namen en tonen hun gezichten

Het noemen van de namen en het tonen van de gezichten van gesneuvelden is volgens Pia van der Molen een goede manier om in de toekomst het herdenken voelbaar te maken. " Want", zo zei Pia van der Molen, "achter elke gesneuvelde schuilt een mens. Het verhaal van Indië zal er altijd zijn, ook als de laatste Indiëganger van ons is heengegaan. Maar de 6000 Nederlandse militairen die sneuvelden in Nederlands-Indië verdienen ons blijvend respect. Zij mogen niet en nooit worden vergeten. Zij gaven hun leven voor orde en vrede".

Overdragen aan volgende generaties

"Met het noemen van hun namen en het tonen van hun gezichten kunnen we de herdenkingen ook gaan overdragen aan de volgende generatie. Om hen te laten zien, mee te laten voelen, dat achter elke naam een herkenbaar mens schuil gaat. Misschien wel hun opa over overgrootvader. En zo kunnen ook zij de tastbaarheid van oorlog via de portretten van gesneuvelden op hun beurt weer overdragen aan hún kinderen", aldus Pia van der Molen.

Het nieuwe herdenken

Van der Molen, die een van de oprichters is van de Stichting Oorlogsverhalen, roept iedereen op voor de dodenherdeking van volgend jaar namen en portretten van gesneuvelden naar de Stichting te sturen, zodat ze getoond kunnen worden tijdens herdenkingsplechtigheden.

Video van toespraak

Van de toespraak van Pia van der Molen is een video beschikbaar die hier >> is te zien.