Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Nieuws > Partnership met Na de Oorlog

Partnership met Na de Oorlog

Partnership met Na de Oorlog

De Stichting Oorlogsverhalen is een partnership aangegaan met Na de Oorlog, dat met name de tweede en opvolgende generaties oorlogsbetrokkenen opleidt als gastspreker in de klas. Daarmee geeft de Stichting Oorlogsverhalen nadere invulling aan haar onderwijsprogramma 'Oorlog in de Klas'. 

Aanleiding

Directe aanleiding voor het onderwijsprogramma  Na de Oorlog (onderdeel van Stichting Gastsprekers Oorlogen) is het gegeven dat de eerste generatie overlevenden langzamerhand uitsterft of niet meer in staat is om gastlessen te geven. Daarnaast is de huidige maatschappelijke situatie waarin racisme en antisemitisme aan de orde van de dag is en WO2 of andere genocides steeds verder van kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond af staan ook een aanleiding om de naoorlogse generatie gastsprekers op te leiden. 

Vrijwilligers

'Na de Oorlog' is een vrijwilligersstichting. Zowel de gastsprekers als de coördinator werken volledig vrijwillig. Betaalde krachten worden alleen freelance ingehuurd zoals een tekstschrijver, regisseur, vormgever, filmmaker.

Cijfers

Naar schatting worden er in Nederland door merendeels eerste generatie gastsprekers ongeveer 1800 gastlessen over WO2 gegeven. Hiermee worden ruim 42.000 leerlingen bereikt. Er bevinden zich in Nederland volgens de cijfers van het CBS 576.336 leerlingen in leerjaar 7 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. 

Oorlog in de klas

De doelstelling en de praktische uitwerking van de lesprogramma's van Na de Oorlog sluiten nauw aan bij die van het programma Oorlog in de Klas van de Stichting Oorlogsverhalen. Door het partnership van beide stichtingen worden de specialismen van De  Stichting Oorlogsverhalen (oorlogsverhalen vastleggen en bewaren in schrift en op video) en Na de Oorlog (het professioneel opleiden van gastsprekers voor het onderwijs) versterkt en uitgebreid.