Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Namen > Jo Derks-van Dijk

Jo Derks-van Dijk

"Mijn tante Jo is in 1944 omgekomen in een Jappenkamp. Onlangs, na het overlijden van mijn broer, is een vers tevoorschijn gekomen, met een foto van haar en haar graf op Java. Dit vers is een indrukwekkende geloofsbelijdenis van haar. Misschien is dit iets om op te nemen bij uw verhalen, zodat het bewaard blijft", schrijft haar nicht Tineke Mes, 78 jaar later. Hieronder het gebed en de overweging die Jo Derks-van Dijk (zie foto) op haar sterfbed in het Jappenkamp schreef.

Het gebed van tante Jo:

Doe met mij wat Gij wilt.
Ik heb geen woord te spreken.
Hetzij Gij mijn pijnen stilt.
Hetzij Gij mijn hart wilt breken.
Ik leg mij zwijgend neer,
Doe wat U goed dunkt Heer!
Maar wat Gij met mij doet.
Laat dit slechts mij gevoelen,
Dat Gij in den tegenspoed.
Mijn redding blijft bedoelen.
En dat hoe zwaar ik lijd.
Gij uit liefde mij kastijdt
’t Is alles alles goed,
Wat Gij mij toe wilt zenden.
Ik dank voor wat Gij doet,
En juich in alle ellende,
Als ik slechts dit bevind
Dat Gij mij nog bemint.
Amen.

Op de achterzijde de overweging:

De een moet een groot offer brengen,
de ander moet een moeilijken strijd strijden
en een derde moet een zwaren last dragen.
Allen moeten wij buigen voor de stem
van den Allerhoogste in ons binnenste.
Ik heb het offer gebracht, en ik heb geluisterd
naar de stem van de Allerhoogste in mijn binnenste.
Geluk zoek ik niet meer, maar ik heb Vrede gevonden.
Alleen de last, die wij torsen onder morren en opstandigheid
en zonder er den zin van te begrijpen buigt onzen rug, of breekt dezen.
De last dien wij vrijwillig op ons nemen,
omdat  wij begrijpen, dat het niet anders kan zijn, die dragen wij met opgeheven hoofd
en rechten rug.

 

 

Nawoord van haar nicht Tineke Mes

"Deze handgeschreven documenten zijn naar de ouders van Jo gebracht door twee vriendinnen, die het Jappenkamp overleefd hebben".

Jo Derks -Van Dijk werd 38 jaar

Johanna (Jo) Maria Derks-van Dijk is 38 jaar geworden.
Ze is geboren op 4 november 1904 in Kampen,
en overleden op 1 oktober 1944 in Bandoeng in Kamp Tjihapit.
Ze heeft haar laatste rustplaats gevonden op het Nederlands Ereveld Pandu bij Bandung op Java (foto rechts).

Terug naar het overzicht