Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Namen > Willy Ottolander

Willy Ottolander

Het oorlogsverhaal over de moorden op Willy Ottolander, de familie Leidelmeijer en de familie Lang op 22-7-1947 te Tamansari op Java. Verteld in een video door ooggetuige Marinus Meijer, die de moordpartij heeft overleefd. Hieronder een samenvatting van zijn verhaal

De moord op Willy Ottolander (foto) e.a.
Verteld door ooggetuige Marinus Meijer in de video hiernaast:
“Op den 22sten juli 1947, waren wij te Tamansari, District Litjen, met nog vele andere Indo-Europeanen. Plotseling hoorden wij een vreselijk geschreeuw en werd het huis waarin wij samenwoonden omsingeld door de leden der “Masjoemi”. Ook werden wij met stenen bekogeld. Hun doel bleek te zijn ons te vermoorden. Wel vroegen zij ons of wij Islamiet wilden worden. Uit angst zeiden wij, hopende het leven te behouden, dat wij daartoe bereid waren. Ondanks deze verklaring werden wij naar buiten gesleept en werd ons huis doorzocht. Zij vonden enkele wapens (kapmessen) die wij ter onzer bescherming bij ons hadden. Daarna kwamen zij (zeker een honderdtal) op ons af en richtten een bloedbad aan.
Kleine kinderen werden onthoofd. Moeders, die hun kinderen wilden beschermen, werden voor de ogen van hun mannen afgeslacht. Zij konden niets doen, daar gewapende Javanen hen vasthielden, daarna werden ook zij vermoord. Eer zij deze mensen doden, sneden zij hun armen en benen af, de vrouwen hun borsten en staken met bamboesperen in de vrouwelijke geslachtsdelen. Enkele der mannen moesten graven maken voor de vermoorden en werden daarna ook zelf gedood en tezamen met de anderen in dit ene massagraf begraven".

17 moord-slachtoffers

"In het geheel waren er 17 slachtoffers: Heer Ottolander, Heer Leidelmeijer met vrouw, twee dochters en een zoon, Heer de Lang en dochter. In totaal acht personen. De overige negen personen werden op andere plaatsen afgeslacht, t.w.: Heer van der Linden, met een zoon, een dochter, twee nichtjes en een neefje; Mevrouw Schalk en Heer van Nieuwenburg met een zwangere vrouw (echtgenote). Wij vertoefden in een woning er vlakbij en wisten aan deze moordpartij te ontkomen en werden later door de “Gadja Merah”, K.N.I.L.-soldaten gevonden en naar Banjoewangi gebracht.”
Bron: Proces-verbaal. "Naar waarheid vertelt, opgeschreven, ons voorgelezen en door ons onder eede verklaart de waarheid te zijn, in tegenwoordigheid van Ds. J. C. Hamel, de opsteller en getuige. Banjoewangi, 9 september 1947. W.g. M. L. Meijer".

Archief van Tranen

Over de bersiap-periode heeft Pia Media een documentair tweeluik gemaakt, dat hier te beklijken is:

Terug naar het overzicht