Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > D-day: operatie Overlord

Op 6 juni 1944 begon de Operatie Overlord (ook wel D-day genoemd) met landingen van de geallieerde troepen op de stranden van Normandië. Op deze eerste dag van de invasie, kwamen 2000 soldaten om, voornamelijk Amerikanen. Zij stierven voor onze vrijheid...

Meer informatie

Wij citeren uit de Wikipediapagina over Operatie Overlord: 
"Operatie Overlord was tijdens de Tweede Wereldoorlog de codenaam voor de grootscheepse landing door de westerse geallieerden op de Normandische kust van het door Duitsland bezette West-Europa. Operatie Overlord begon in de avond en nacht van maandag 5 en op dinsdag 6 juni 1944 met de grootste amfibische landing in de geschiedenis. 'Overlord' was het begin van de bevrijding van West-Europa. In Oost-Europa waren de Duitsers al aan het verliezen van de Sovjet-Unie en twee dagen daarvoor was Rome door de geallieerden veroverd".

Amfibische aanval

"De operatie startte met luchtlandingen en een massale amfibische aanval in de vroege morgen van 6 juni. Na de landing werd allereerst gepoogd het Normandische bruggenhoofd te behouden en uit te breiden. Diverse operaties werden hiervoor ondernomen en tijdens Operatie Cobra braken de geallieerden definitief door de Duitse linies. Toen de Duitsers in de val kwamen bij Falaise, was de strijd in het geallieerd voordeel beslist. De weg naar Parijs lag open en de Franse hoofdstad werd ingenomen. Men beschouwt de bevrijding van Parijs over het algemeen als het einde van Operatie Overlord", aldus Wikipedia.