Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > Gevolgen oorlogsgeweld

Gevolgen oorlogsgeweld

De Stichting Oorlogsverhalen is opgericht om persoonlijke verhalen op te tekenen en te filmen van en over mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in Nederland en voormalig Nederlands-Indië en in de periode daarna in oorlogsgebieden waar Nederland bij betrokken was en is, zoals Korea, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan enz.

Volgende generaties

Ook de nabestaanden in de volgende generaties komen aan het woord in de publicaties van de Stichting Oorlogsverhalen. Want vaak hebben de gevolgen van de oorlog voor hun ouders ook invloed op het leven van hun kinderen.

Oorlog Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die begon op 24 februari 2022 met de inval van Russische troepen, en die veel aandacht krijgt in de Nederlandse media, wordt de Stichting Oorlogsverhalen regelmatig geattendeerd op verhalen van landgenoten, die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld in hun geboorteland en inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd zijn. Ze hebben hier een nieuw leven kunnen opbouwen. Ze zijn en voelen zich geïntegreerd in onze Nederlandse samenleving. Ze zijn van ons land gaan houden, spreken de taal en zijn dankbaar en blij hoe zij hier met hun dierbaren in harmonie en vrede kunnen leven.

Ontheemd

Maar tegelijkertijd is een deel van hen achtergebleven in het land waar ze zijn geboren en (deels) opgegroeid. Vaak is het meer dan heimwee en weemoed, want ze hebben hun geboorteland onder dwang van oorlog moeten verlaten. Ze beschrijven dat deel van wie ze zijn als ontworteld, of ontheemd.

Gevolgen oorlogsgeweld

Als ze wat ouder worden, kunnen ze soms de woorden vinden om aan anderen uit te leggen wat oorlogsgeweld voor hen, in hun persoonlijke beleving en bestaan, betekent. Niet uit zieligheid, maar als signaal van mens tot mens wat de gevolgen van oorlog kunnen zijn.
En dat we ons hier in ons vrije land moeten realiseren dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Toen niet, in de Tweede Wereldoorlog, en helaas, nog steeds niet....
Ook de verhalen van deze oorlogsgetroffenen zijn te vinden op de website van de Stichting Oorlogsverhalen.