Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Landen > Oorlogsverhalen uit Australië

Australië

In de jaren dertig kwam Australië tot het besef dat het door zijn geïsoleerde ligging militair kwetsbaar was. Men ging zich toen toeleggen op bewapening en wapenfabricage. Dit kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog goed van pas toen Australië weer voor zijn vrijheid en moederland Groot-Brittannië meevocht.

Japanse bombardementen

Toen Japan ten tonele verscheen, ontstond in Australië de eerste realistische vrees voor de eigen veiligheid. Deze was niet voor niets want in 1942 vond de eerste oorlogshandeling op Australische bodem plaats: Darwin, Townsville en Broome werden door de Japanners gebombardeerd. In datzelfde jaar verschenen ook twee Japanse minionderzeeërs in de haven van Sydney.

Nederlandse doden in Broome

Ten minste 88 mannen, vrouwen en kinderen, voor het merendeel Nederlandse vluchtelingen uit Java, vonden bij de Japansen aanval op Broome de dood. Slechts enkelen overleefden de aanval. De Nederlandse slachtoffers liggen begraven op de Nederlandse erebegraafplaats in Perth.

Amerikaans hoofdkwartier

Bevreesd voor een invasie van Australië, werd er nauwe aansluiting gezocht bij de strategie van het Amerikaanse opperbevel. De VS zag dit weer als voordeel want Australië vormde voor heen weer een uitstekend uitgangspunt van een toekomstige tegenactie tegen de Japanners.

De Amerikaan Generaal MacArthur vestigde zijn hoofdkwartier Northern Territory en stationeerde er Amerikaanse troepen. In Nieuw-Guinea vochten Australiërs zij aan zij met de Amerikanen en drongen daar samen de vijand langzaam terug. Dit alles leidde in 1951 tot het ANZUS-verdrag tussen Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten: het eerste pact van Australië met vreemde mogendheden.

Bron: Pia Media | Australië.nl Getaway travel