Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > Joegoslavië oorlog

Joegoslavië oorlog


JoegoslaviĆ« blauwhelmenDe Nederlandse krijgsmacht is al meer dan twintig jaar betrokken bij vredesmissies in het voormalig Joegoslavië. Wat betreft het aantal uitgezonden militairen is dit de grootste vredesmissie: in totaal zijn er bij de Joegoslavië missies 50.000 Nederlandse militairen uitgezonden. Van hen kwamen 18 om het leven.

Aanleiding

Na afloop van de Koude Oorlog viel het etnisch en religieus verdeelde Joegoslavië uiteen. In Slovenië kon een militaire confrontatie mede dankzij de inzet van militaire waarnemers (European Community Monitoring Mission) in 1991 in de kiem worden gesmoord, maar in de deelrepublieken Kroatië en Bosnië-Herzegovina kwam het snel daarna tot een burgeroorlog tussen bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomst.

Bosnië-Herzegovina

Bosnië-Herzegovina werd het toneel van de felste strijd, waarbij vooral de Bosnische Serviërs zich schuldig maakten aan etnische zuiveringen en moordpartijen. De lichtbewapende United Nations Protection Force (UNPROFOR) stond hier nagenoeg machteloos tegenover. Deze vredesmacht opereerde aanvankelijk in Kroatië, maar verlegde de aandacht al vrij snel naar Bosnië-Herzegovina.

UNPROFOR

Nederland leverde met een verbindingsbataljon en een transporteenheid van meet af aan een flinke bijdrage aan UNPROFOR. De luchtmacht (F-16’s) en de marine namen vanaf 1992-1993 bovendien deel aan belangrijke ondersteunende operaties, terwijl tientallen Nederlandse militairen in de regio deelnamen aan kleinere politie- of waarnemingsmissies. 

Documentaire

Over de inzet van de Koninklijke Luchtmacht tijdens de Joegoslavië Oorlog is een documenatire gemaakt, die is uitgezonden door de EO. De documentaire is hiernaast >> te zien.

Srebrenica

Het meest gezichtsbepalend was uiteindelijk echter de inzet van een bataljon van de Luchtmobiele Brigade in de Bosnische moslim-enclave Srebrenica. Deze Nederlandse missie in Srebrenica eindigde dramatisch toen Bosnische Serviërs de enclave in juli 1995 veroverden en vervolgens meer dan 8.000 Bosnische moslims vermoordden.

Vredesakkoord

Na de Bosnisch-Servische aanval op de enclave Srebrenica en een bloedige mortieraanval op de markt in Sarajevo was de maat voor de internationale gemeenschap vol. Met luchtaanvallen en ander militaire acties werden de Bosnische Serviërs tot een wapenstilstand en onderhandelingen gedwongen. Deze leidden op 14 december 1995 tot een vredesakkoord voor de multiculturele staat Bosnië-Herzegovina.

 

Bron tekst: Veteraneninstituut
Foto: Minsterie van Defensie