Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Namen > Evert Mutter

Evert Mutter

Evert Mutter heeft als 'buitenkamper' de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) overleefd. Daarna ook de bersiap periode (1945-1949). Uiteindelijk is het gezin Mutter in 1949 naar Nederland gekomen.

Evert Mutter is een van de Indische Nederlanders, die heeft meegedaan aan het 'oral history' project van de Federatie Indische Nederlanders, waarvoor Pia Media de video's heeft gemaakt.

Bersiap

Over de bersiap vertelt Evert Mutter in een toelichting: "Wij woonden op Batavia. Mijn vader was krijgsgevangene in Fukuoka. Na de capitulatie werd hij niet gedemobiliseerd maar direct ingezet in centraal Celebes. Hij had wel recht op gezinshereniging. Wij zijn toen in 1945 naar Celebes gegaan en hebben daar een tot 1947 een moeilijke tijd gehad tijdens de revolutie van de Indonesiërs. Als jong kind herinner ik me angstige situaties en herinner ik me met name gewapende schermutselingen waarbij de burgerbevolking ernstig gevaar liep. Met name herinner ik me een beschieting van de school waar ik  op zat en de paniek die er uitbrak".

Naar Nederland

"Mijn vader was gouvernementsambtenaar bij het Binnenlands Bestuur. Wij gangen in 1949 op recuperatieverlof. Echter mijn vader overleed tijdens de verlofperiode. Mijn moeder koos ervoor met de kinderen in Nederland te blijven", aldus Evert Mutter.

Weing kennis Indische geschiedenis

Mutter vervolgt: "De koloniale en postkoloniale geschiedenis van Nederlands-Indië hebben in het collectieve geheugen van Nederland niet nauwelijks een plaats gekregen. Ik heb als gastdocent WOII-ZO- Azië op een aantal middelbare scholen en bij diverse instellingen gastlessen en lezingen gegeven. Daarbij ontdekte ik dat er geen of zeer summiere kennis is. Het is me overkomen dat ik onder mijn gehoor een aantal jonge juristen had, van wie een aantal dacht dat WOII voor ons koninkrijk op 5 mei 1945 eindigde. Op mijn correctie dat dat pas op 15 augustus 1945 bij de Japanse capitulatie was, repliceerde een van hen: “dat was toch een andere oorlog.”….

Oral history

Over de noodzaak de Indiëverhalen vast te leggen op video en over te dragen aan de huidige en toekomstige generaties, zegt Evert: "Langzaam sterft de generatie die de “geur van Indië” nog kent uit! Het is dringend nodig om onze identiteit,  geschiedenis, afkomst en cultuur over te dragen!"

Terug naar het overzicht