Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Landen > Israël

Israël

Israël is een land het Midden-Oosten en grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse gebieden, waarbij Israël sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever bezet heeft en de Golanhoogte heeft veroverd en later geannexeerd. Het land heeft een kust aan de Middellandse Zee en een haven aan de Golf van Akaba, een zeearm van de Rode Zee.

In het land Kanaän vormden zich al tijdens de ijzertijd de Israëlitische koninkrijken Israël en Juda. De moderne Israëlische geschiedenis begint in de twintigste eeuw, waarin de Balfour-verklaring een cruciale rol speelde. Het Brits Mandaat Palestina, dat op zijn beurt is ontstaan na de opsplitsing van het Ottomaanse Rijk in 1920, werd -na de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog- in 1947 door de Verenigde Naties verdeeld in een Joodse en een  Arabische staat, met een aparte status voor Jeruzalem.
Israël heeft als enig land in het Midden-Oosten een representatieve democratie met een parlementair stelsel, evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht. Israël is een rechtstaat naar Westers model.

Sinds zijn oprichting in 1948 is de staat Israël verwikkeld in een Arabisch-Israëlisch conflict over het grondgebied van Palestina. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Israël vielen in 1948/1949 troepen van omringende Ararbische landen Israël binnen. Dit is daarna nog verschillende malen gebeurd zoals bij:

  • De Zesdaagse Oorlog in 1967, waarbij als reactie Israël de Sinaï veroverde (later teruggegeven aan Egypte, de Westelijke Jordaanoever en de Golan Hoogte (later geannexeerd door Israël).
  • De Jom Kipoer Oorlog in 1973, waarbij op Grote Verzoendag een massale verassingsaanval door de legers van Egypte en Syrië op Israël werd gedaan om de Sinaï, de Golan en de Westelijke Jordaanoever te heroveren. Uiteindelijk wist Israël deze oorlog te winnen en deze gebieden te behouden.

De  Oorlog tussen Hamas en Israël in 2023. Bij de Hamas-Israël oorlog, die begon op 7 oktober 2023, vuurde Hamas, dat sinds 2007 Gaza bstuurd, duizenden raketten af op heel Israël. Tegelijkertijd bestormde Hamas-milities Zuid-Israël. 
Hierbij werden meer dan 1400 inwoners van Israël om het leven gebracht en 144 mannen, vrouwen en kinderen gegijzeld en overgebracht naar Gaza, waar ze meestal in ondergrondse tunnels gevangen werden gezet.
Over de circa 30 gegijzelde Israëlische kinderen -waaronder een baby van 9 maanden- is op facebook een korte video gepubliceerd, die hiernaast is te zien.
Een aantal van deze kinderen is eind november 2023 vrij gekomen.  
Onder de vrijgelaten gegijzelden is ook de 18 jarige Israëlische Nederlander Ofir Engel. Hij werd 54 dagen gegijzeld. Het oorlogsverhaal over hem is hier >> te lezen. 


Bombardementen op Gaza 
Als reactie op de 7 oktober-Hamasinval in Israël voert de Israëlische luchtmacht bombardementen uit op Hamas-doelen in Gaza.
Israëlische grondtroepen trekken vervolgens Gaza binnen met als doel Hamas uit te schakelen. Hierbij zijn vele duizenden doden onder de bevolking van Gaza gevallen. Betrouwbare cijfers over het exact aantal slachtoffers in Gaza ontbreken vooralsnog. Internationaal komt Israël onder grote druk te staan om tot een blijvende wapenstilstand te komen en daarmee een humanitaire ramp in Gaza af te wenden. De Israëlische regering wil dat eerst alle gijzelaars worden vrijgelaten.HIERONDER: ISRAËL-VERHALEN