Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > Korea-oorlog

Korea-oorlog

De Koreaanse oorlog of Korea-oorlog was een oorlog tussen het door China en de Sovjet-Unie gesteunde communistische Noord-Korea en het door de Verenigde Naties, onder leiding van de Verenigde Staten, gesteunde democratische Zuid-Korea. De directe oorzaak van het conflict lag in de na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerde deling van het in 1910 door Japan geannexeerde keizerrijk Korea. De oorlog begon in 1950 met een aanval van Noord-Korea op het zuiden en eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Er is nooit een vredesverdrag gesloten, waardoor het conflict formeel nog steeds voortduurt.

Koude oorlog

De Koreaanse Oorlog was als gewapend conflict onderdeel van de Koude Oorlog. Betrokken waren de Verenigde Staten met een aantal bondgenoten, waaronder Nederland, onder de vlag van de Verenigde Naties aan de ene kant en China en de Sovjet-Unie aan de andere kant.

Verloop Korea-oorlog

Op Wikipeadia staat een uitgebreid overzicht van het verloop van de Korea-oorlog. Enkele citaten: "Op 25 juni 1950 vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnen. Daarop besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bij Resolutie 84 tot militaire steun aan Zuid-Korea. Uiteindelijk bestond die steun uit een troepenmacht waaraan naast troepen van de Verenigde Staten nog vijftien landen deelnamen te weten: Australië, België, Canada, Colombia, Filipijnen, Ethiopië, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland,  Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.
Alle troepen kwamen onder leiding van de Verenigde Staten te staan. De Amerikaanse generaal Douglas MacArthur werd benoemd tot opperbevelhebber".

90% van Zuid-Korea veroverd

"Na enkele dagen werd de Zuid-Koreaanse  hoofdstad Seoel bezet door de Noord-Koreanen, Begin september 1950 was 90% van Zuid-Korea in handen van Noord-Koreaanse troepen. Alleen een klein gebied rondom de in het uiterste zuiden gelegen stad Pusan (Busan) hield nog stand", aldus Wikipedia. Dat vervolgt: "Mede dankzij het feit dat de Noord-Koreanen zeer zware verliezen hadden geleden tijdens hun opmars en de bevoorradingsroutes voor hen steeds langer waren geworden, bloedde het offensief van de Noord-Koreanen langzaam dood". (-) "Daarnaast kwamen er steeds meer versterkingen aan voor de Amerikanen en Zuid-Koreanen in de vorm van nieuwe Amerikaanse divisies en eenheden van andere landen van de Verenigde Naties". Hierdoor "slaagde bevelhebber MacArthur erin de Noord-Koreanen terug te dringen tot aan de grenzen van China" (-) "Op dat moment intervenieerde de Volksrepubliek China. De aanvallende Chinezen drongen de westerse coalitie terug. Opnieuw viel Seoel in communistische handen".

Voortslepende oorlog

"In de periode die volgde, sleepte de oorlog zich voort, waarin successen en tegenslagen voor beide partijen elkaar afwisselden. Medio 1951 werden de eerste pogingen gedaan tot vredesonderhandelingen".(-)" De onderhandelingen sukkelden maandenlang voort en werden herhaalde malen gestaakt".
De oorlog duurde 27 juli 1953 toen er een staakt-het-vuren overeenkomst tussen de strijdende partijen werd gesloten.

Nederlandse militairen
In de periode 1950-1954 zijn 4748 Nederlandse militairen afkomstig van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en Korps Mariniers ingezet bij de strijd in Korea. Van hen sneuvelden er 122 en zijn er 3 vermist.
De gesneuvelden zijn uiteindelijk begraven op het Ereveld van de Verenigde Naties in Busan.

Documentaires

 • De Laatste Patrouille
  In opdracht van de Vereniging Oud Korea Stijders (VOKS) is door Pia Media een documentaire gemaakt over een Nederlandse patrouille die in de nacht voor de wapenstilstand in een  Noord-Koreaanse/Chinese hinderlaag terecht kwam.
  Er volgde een hevig vuurgevecht dat uren duurde. Er vielen aan de Nederlandse kant ook doden en gewonden. 
  De documentaire is op televisie uitgezonden door de EO.
   
 • Korea, de oorlog die nooit eindigde
  In deze special van het televisie programma 'Andere Tijden' van de NTR wordt aandacht besteed aan het feit dat zeventig jaar geleden met de wapenstilstand een einde kwam aan de gevechten van de Korea-Oorlog. Maar echt eindigen deed deze oorlog nooit. De vrede is nog altijd niet getekend. Het land is in tweeën gespleten. Ook voor veel  Korea-veteranen is er nooit een echt einde gekomen aan deze oorlog. In deze tv-special komen zeven Nederlandse Korea-veteranen aan het woord, die vochten aan de kant van de geallieerden.
  Het zijn:
  - Klaas Schuitemaker (landmacht)
  - Herman van der Lelie (landmacht)
  - Herman Repping (marine)
  - Herman Leander (landmacht)
  - George Bosman (landmacht)
  - Kees Kortlever (marechaussee)
  - Ferry Titalepta (landmacht)

Bron tekst: WikipediaPia Media, NTR-Andere Tijden

HIERONDER: VERHALEN OVER DE KOREA OORLOG