Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Namen > Hans en vader Frits Nieuwenhuijsen

Hans en vader Frits Nieuwenhuijsen

Het oorlogsverhaal van Hans Nieuwenhuijsen over hem en zijn vader, verzetsman Frits Nieuwenhuijsen, in de Tweede Wereldoorlog, gemaakt op video door de Stichting Oorlogsverhalen.

Frederik (Frits) Nieuwenhuijsen was een belangrijke Nederlandse verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf het eerste uur van de bezetting tot begin 1945 heeft hij deelgenomen aan verschillende verzetsorganisaties. Hij is gefusilleerd door de Duitsers en is begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal.

Zoon Hans

Zijn zoon Hans Nieuwenhuijsen inmiddels 86 jaar (foto rechts) was bijna 6 jaar toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Hans heeft nog scherpe herinneringen aan zijn vader en de oorlogstijd. Deze heeft hij in verschillende artikelen vastgelegd, die zullen worden gepubliceerd in een door hem geschreven boek

 

Vader Frits

Frits Nieuwenhuijsen (foto rechts) werd geboren op 3 oktober 1905 in Amsterdam. Na de HBS studeerde hij allereerst werktuigbouwkunde aan de MTS. Met dit diploma vervolgde hij zijn opleiding met de studie bedrijfseconomie aan de universiteit van Amsterdam. Na het behalen van het kandidaatsexamen moest hij echter om financiële redenen zijn studie afbreken toen ook het bedrijf van zijn vader in de crisisjaren failliet ging. Via een relatie van zijn ouders kreeg hij in 1932 een baan bij de Hollandse Sociëteit van Levensverzekeringen (rond 1968 gefuseerd tot Delta Lloyd). Nieuwenhuijsen werd geplaatst op het regiokantoor in Utrecht. Na zes maanden werd hij benoemd tot hoofdagent. In 1937 kreeg Frits de opdracht een nieuw kantoor voor de Hollandse Sociëteit te vestigen in Rotterdam. 

Bombardement Rotterdam 

Van het bombardement op Rotterdam heeft Frits Nieuwenhuijsen foto's gemaakt. Onder andere een bijzondere paronama-foto van de verwoeste binnenstad. Er is ook een foto van gebombardeerd Rotterdam bewaard gebleven, waarop Frits zelf staat (zie hiernaast). Op de voorgrond Frits op een hoog punt met de verwoeste stad onder hem. Hij maakte niet alleen foto's, maar is na het bombardement direct de verwoeste stad ingetrokken om daar ogentuigenverhalen op te tekenen.
Twee weken na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, werd Frits Nieuwenhuijsen overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Amsterdam met de functie van generaal-agent voor collectieve zaken. Met deze overplaatsing verhuisde Frits in juni met zijn gezin van Hillegersberg naar Amstelveen waar zijn verzetsactiviteiten begonnen

Verzet

In Amstelveen kwam Nieuwenhuijsen in contact met een van de eerste verzetsorganisaties: het Comité voor Vrij Nederland. Gevormd door een aantal hoger geschoolden uit de Amsterdamse zakenwereld, dat opriep tot passief en ook actief burgerlijk verzet tegen de bezetter. Het comité publiceerde in december 1940 een sarcastische open-brief aan de rijkscommissaris Seyss-Inquart met dramatische, merkwaardig nauwkeurig uitgekomen voorspellingen voor Duitsland als Hitler niet spoedig de strijd zou staken.

In zijn woonomgeving in Amstelveen trof Nieuwenhuijsen een groep vrienden die zich bezighielden met het verzamelen van informatie van belang voor de Britse Secret Intelligence Service, en met de opvang van bemanningsleden van neergeschoten Britse bommenwerpers die het spionagemateriaal konden meenemen op hun terugreis naar Engeland. De groep was een onderdeel van het landelijk pilotenhulp-netwerk van de Amsterdamse Jean Lenglet, beter bekend onder zijn auteursnaam Edouard de Nève.

Gearresteerd

In het voorjaar van 1941 werden zowel het Comité voor Vrij Nederland als het pilotenhulpnetwerk van de Nève voor een belangrijk deel opgerold door de Sicherheitsdienst. Een aantal van hen kreeg de doodstraf, anderen werden gevonnist met lange tuchthuisstraffen. In maart werd ook Frits Nieuwenhuijsen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het Comité voor Vrij Nederland, en opgesloten in de strafgevangenis (het beruchte Oranje hotel) in Scheveningen (zie foto rechts). Eind mei werd hij vrijgelaten bij gebrek aan voldoende bewijs.

Vrijlating

Na zijn vrijlating uit het Oranjehotel organiseerde Nieuwenhuijsen via het Rode Kruis van uit zijn huis een verzending van voedselpakketten voor onze oud-militaire officieren die kort daarvoor als krijgsgevangenen waren afgevoerd naar Polen. De pakketten werden gevuld met voedzame versnaperingen verkregen via de achterdeur van bedrijven als Verkade, Nutricia en bakkerij van der Meer en Schoep, waarbij hij relaties had vanuit zijn verzekeringswerk.

Contactman voor de 'bankier van het verzet'

Al spoedig hervatte hij ook zijn verzetsactiviteiten. Nu onder meer als contactman en subdistributeur voor de Zaandamse bankier Walraven van Hall ( foto rechts), die fungeerde als bankier van het verzet. Kort daarvoor had van Hall met zijn Zeemanspot een financieel steunfonds opgericht voor de achtergebleven gezinnen van Nederlandse zeevarenden en ook onderduikers uit het verzet. Met het toenemend aantal van deze laatste groep, kreeg deze financiering de naam van Nationaal Steunfonds.
Daarnaast werd Nieuwenhuijsen opgenomen in de vers gevormde spionagesectie VI van de Ordedienst, de verzetsorganisatie van oud-militaire officieren die zich voorbereidden op een gewapende gezagsovername als de bezetters zich zouden terugtrekken. Hij werd al gauw de spil van de Sectie Vl. Zo ondersteunde hij de hoogleraar C.G. Heringa, de Amsterdamse voorman van het artsenverzet, met de opzet van een verzetsnetwerk onder betrouwbare ambtenaren. Ook werd hij een ‘inspirator’ voor de sabotagegroep CS-6, die zich bezighield met het vernielen van spoorweg-verbindingen om het transport van joden naar Westerbork te belemmeren, en met de liquidatie van notoire jodenverraders. Een van de leden van CS-6, Gideon Boissevain, was een collega van Nieuwenhuijsen bij de Hollandse Sociëteit. In januari 1943 nam Nieuwenhuijsen ook deel aan de oprichting van het Nationaal Comité van Verzet (NC), met voormannen als Walraven van Hall en Lambertus Neher, waarbij een eerste samenwerkingsverband tot stand kwam van een aantal verzetsorganisaties. Bij de eerste bijeenkomst van het NC was hij aanwezig als vertegenwoordiger van het artsenverzet en tevens als verbindingsman met de Sectie V van de Ordedienst.

Onderduik

Rond diezelfde tijd besloot hij onder te duiken. Een veilig onderduikadres vond hij in de directiewoning van zijn oom Max van der Horst op het terrein van de Amsterdamse Westergasfabriek (foto rechts).
Toen in juli 1944 uiteindelijk de algehele coördinatie van het Nederlandse verzet tot stand kwam, werd Nieuwenhuijsen gekozen als secretaris van de beleidvormende Contact-Commissie van de Illegaliteit. Tevens werd hij benoemd tot secretaris van het daarna opgerichte meer operationele Landelijk Werkcomité en het Amsterdams Werkcomité. De vergaderingen van de Contact-Commissie vonden plaats op het kantoor van Nieuwenhuijsen bij de Hollandse Sociëteit op de Herengracht.

Gefusilleerd

Eind januari 1945 werd Frederik Nieuwenhuijsen met Walraven van Hall gearresteerd door de Sicherheitsdienst op een verraden vergadering van het Landelijk Werkcomité. Op 12 februari werden beide mannen publiekelijk gefusilleerd bij een represaille op de Jan Gijzenbrug in Haarlem.
Koningin Wilhelmina heeft op 9 mei 1946 het Verzetskruis voor Nieuwenhuijsen uitgereikt aan zijn vrouw in het paleis op de Dam. Later is hem alsnog de militaire rang van kolonel toegekend, relevant voor het weduwepensioen van zijn echtgenote. In Amsterdam en in Amstelveen zijn een straat en een laan naar hem vernoemd.  Frederik Nieuwenhuijsen ligt begraven op de Erebegraafplaats in Bloemendaal.

Getrouwd met Cécile de Kock

In 1963 is Hans Nieuwenhuijsen getrouwd met Cécile de Kock (trouwfoto rechts). Cécile's vader, burgemeester Cornelis de Kock van Oosterhesselen, is in 1944 gefusilleerd door de Duitsers wegens zijn medewerking aan het Drenth's verzet. Het verhaal en de video van Cécile Nieuwenhuijsen-de Kock is hier >> te vinden

Publicaties

Een aantal publicaties van de hand van Hans Nieuwenhuijsen zijn op Oorlogsverhalen.com te lezen:

Hans Nieuwenhuijsen is in 2022 op 88-jarige leeftijd overleden. Dat hij moge rusten in vrede. 


De video met het oorlogsverhaal van Hans Nieuwenhuijsen is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) in het kader van het project 'De laatste ooggetuigenissen van (de gevolgen van) de Tweede Wereldoorlog' van de Stichting Oorlogsverhalen.


 

Terug naar het overzicht