Direct contact? Mail ons: info@oorlogsverhalen.com

Home > Thema's > Indië in je Ziel

Indië in je Ziel

Zoals het jaar 2020 in het teken stond van 75 jaar bevrijding, zal het jaar 2021/2022 veeleer een Indisch accent krijgen. Vrede in Europa werd immers voor Nederland gevolgd door geweld in Nederlands-Indië. De aandacht hiervoor zal sterk worden beïnvloed door het op 17 februari 2022 te verschijnen grote Indië-onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ , dat in 2016 in opdracht van de regering is ingesteld naar het militaire optreden van Nederlandse militairen in het toenmalige Nederlands-Indië. Het geweld in Indonesië in die jaren was echter veel breder en omvangrijker

Documentaire-project

De Stichting Oorlogsverhalen, die onafhankelijk en politiek neutraal is, heeft als doel het vastleggen op beeld en in druk van getuigenissen van mensen die direct of indirect geconfronteerd zijn geweest met oorlogsgeweld. Vanwege de te verwachten grote aandacht voor het dekolonisatietraject op weg naar de autonome republiek Indonesië heeft de Stichting Oorlogsverhalen een documentaire-project gestart waarin het geweld uit die dagen een plaats krijgt in de persoonlijke getuigenissen van mensen. 

Gevluchte Indische Nederlanders

Wat hebben de Indische Nederlanders als groep maar vooral ook individueel sinds de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië meegmaakt tijdens de Japanse bezetting. En in de periode daarna: de bersiap en de repatriëring van ca. 300.000 Indische vluchtelingen naar Nederland. En het hier moeten opbouwen van een nieuwe bestaan? En welke invloed hebben deze gebeurtenissen gehad op henzelf, op hun familie, op hun kinderen en kleinkinderen?

Indië-veteranen

En hoe zit het met de bijna 200.000 Nederlandse militairen die sinds 1946 in opdracht van de Nederlandse regering naar voormalig Nederlands-Indië gingen om daar ‘orde en vrede’ te brengen? Wat hebben zij in Indië meegemaakt? Hoe zijn ze bij terugkomst in Nederland ontvangen? En hoe heeft hun Indië-tijd hun familieleven, hun kinderen en kleinkinderen beïnvloed, tot op de dag van vandaag? Beide groepen kennen verschillen, in achtergrond, in ervaringen, in de verwerking van hun ervaringen en eventuele trauma’s, en in hoe ze door de Nederlandse maatschappij na hun terugkeer in Nederland in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw zijn opgevangen en bejegend. Er zijn positieve en negatieve ervaringen.

Indië in je ziel

Maar er is één significante overeenkomst: wat beiden groepen blijvend mee naar Nederland namen was Indië. Het gevoel van en voor het land Nederlands-Indië, dat er niet meer was, maar wat wel in hen zat of was gaan zitten. Verbondenheid met het tropische leven in ‘de gordel van smaragd’. Met de Indische manier van leven en voelen, met de Indische cultuur. Het was in je vezels gaan zitten, en het gaat er niet meer uit. Of je het nu wilt of niet. Of je er geboren bent, of slechts tijdelijk geweest bent in een periode waarin je intensief geleefd en gestreden hebt op de Indische grond: Indië blijft bij je, en laat je nooit meer los. Het is in je ziel gaan zitten en het plant zich in een of andere vorm voort in de generaties na de oorlog, tot op de dag van vandaag.

Persoonlijke verhalen

Indië in je Ziel zijn de persoonlijke verhalen van hen die het vanaf de Japanse bezetting meemaakten, en zij die hiervan de gevolgen kennen als echtgenoot, kind, kleinkind en ja, zelfs achterkleinkind. Welke invloed heeft de oorlog en Indië op hun leven? Van toen tot nu. Hoe voelt dit? En wat doe je ermee?


Meedoen met uw Indië verhaal?

Als u een verhaal heeft over wat Indië voor u betekent, dan kunt u zich hiervoor opgeven. U kunt uw verhaal sturen, graag met toelichting en gegevens hoe u te bereiken bent (e-mail adres en telefoonnummer) aan info@oorlogsverhalen.com